วันที่ 18 ธ.ค. 59 จ.ลำปาง จัดประชุมเครือข่ายเยาวชนเทศบาลนครลำปาง เพื่อหารือวิเคราะห์กลุ่มเยาวชนเปราะบาง ค้นหาพื้นที่เสี่ยงในชุมชน และร่วมกันออกแบบกิจกรรมที่จะดำเนินการในพื้นที่ โดยผู้เข้าร่วมประกอบด้วยคณะทำงานโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น และเยาวชนเทศบาลนคร จำนวน 53 คน ณ ห้องปีบหลวง โครงการ เจเจ พาร์ค อ.เมือง จ.ลำปาง