วันที่ 16-17 ธ.ค. 59 จ.นครพนม จัดอบรมทักษะการสื่อสารเรื่องเพศให้แก่พ่อแม่ผู้ปกครอง เพื่อสร้างทัศนคติที่ดีในเรื่องเพศและเรียนรู้เทคนิควิธีในการสื่อสารกับลูกหลานวัยรุ่น โดยมีผู้เข้าร่วมจำนวน 50 คน ณ ห้องประชุม โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านชะโนต อ.เมือง จ.นครพนม