วันที่ 16 ธ.ค. 59 จ.เชียงใหม่ ร่วมกับแผนกพันธกิจเอดส์หน่วยงานพัฒนาและบริการสังคม มูลนิธิสภาคริสตจักรในประเทศไทย จัดกิจกรรมเสริมพลังเชิงบวกให้กับนักเรียนโรงเรียนเชียงใหม่คริสเตียน โดยให้ความรู้ในเรื่องเพศ เน้นการเสริมสร้างทักษะการใช้ชีวิตในสังคม และแนะนำระบบการช่วยเหลือและส่งต่อด้านสุขภาพที่เป็นมิตรกับวัยรุ่น ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 120 คน ณ โรงเรียนเชียงใหม่คริสเตียน อ.เมือง จ.เชียงใหม่