วันที่ 15 ธ.ค. 59 จ.เชียงใหม่ จัดประชุมวางแผนเพื่อช่วยเหลือวัยรุ่น ในพื้นที่อำเภอสันทราย ซึ่งพบการตั้งครรภ์ในเด็กอายุน้อยกว่า 20 ปี อีกทั้งยังเป็นบุคคลไร้สัญชาติ ไม่มีสิทธิ์ในการรักษาพยาบาล โดยมีผู้เข้าร่วมจำนวน 10 คน ณ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสันทราย อ.สันทราย จ.เชียงใหม่