ชมคลิปวีดีโอของน้อง ๆ นักเรียนโรงเรียนแม่ออนวิทยาลัย จ.เชียงใหม่ ที่สะท้อนมุมมองของคนในสังคมต่อการตั้งครรภ์ของแม่วัยรุ่นที่เพิ่มขึ้น เสียงที่สะท้อนจากสังคมและน้อง ๆ จะเป็นอย่างไร เชิญชมได้จากคลิปด้านล่างค่ะ