พบกับรายชื่อคณะกรรมการประสานยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ที่มีมติแต่งตั้งไปเมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2559 โดยคณะกรรมการฯ จะมีอำนาจหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นระดับจังหวัด ติดตามอ่านรายละเอียดได้จากเอกสารด้านล่างค่ะ

ดาวน์โหลดที่นี่