คุณเบญญา เอมาวัฒน์ ผู้ประสานงานโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น จังหวัดลำปาง จะพูดถึงประโยชน์ที่ได้รับจากเว็บไซต์ Thaiteenpreg อย่างไร และคนทำงานท้องวัยรุ่นจะเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของเว็บไซต์ได้อย่างไร เชิญชมได้จากคลิปนี้เลยค่ะ