ระหว่างวันที่ 28 พ.ย.- 8 ธ.ค. 59 จ.เลย จัดอบรมพัฒนาแกนนำเยาวชนจากศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยในพื้นที่ 6 อำเภอได้แก่ อ.หนองหิน อ.ปากชม อ.วังสะพุง อ.ภูกระดึง อ.ด่านซ้าย และ อ.นาแห้ว เพื่อให้ความรู้เรื่องเพศ สาธิตวิธีการใช้อุปกรณ์คุมกำเนิดเพื่อเป็นแนวทางในการป้องกันการตั้งครรภ์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และแนะนำการส่งต่อสถานพยาบาลที่เป็นมิตรกับวัยรุ่น โดยมีผู้เข้าร่วมจำนวน 600 คน

 

 

 

475743_0 52669 15202594_711152805715742_4112423988063581847_n