วันที่ 16 พ.ย. 59 จ.เพชรบุรี จัดอบรมเรื่องเพศให้กับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นของโรงเรียนเทศบาล 1 วัดแก่นเหล็ก เพื่อให้ความรู้ในเรื่องการคุมกำเนิด การป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และการตั้งครรภ์ที่ไม่พร้อม โดยมีผู้เข้ารวม 58 คน ณ โรงเรียนเทศบาล 1 วัดแก่นเหล็ก อ.เมือง จ.เพชรบุรี