จ.ขอนแก่น กับภารกิจที่ 1 พัฒนากลไกการประสานงาน ที่ถือเป็นภารกิจเด็ดในการทำงานโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น โดยทีมคณะทำงานจังหวัดมาบอกเล่าเรื่องราวในการทำงานร่วมกับภาคีเครือข่ายในพื้นที่ ที่ร่วม “ลงขัน” ระดมทุนสนับสนุนกิจกรรม “ลงแรง” ระดมสรรพกำลังร่วมด้วยช่วยกัน “ลงใจ” ระดมสมองสร้างพลังใจ อยากรู้ว่าขอนแก่นจะมีวิธีในการทำงานอย่างไร เข้าไปดูได้จากคลิปค่ะ