จ.นครพนม กับภารกิจเด็ด คือภารกิจที่ 3 สนับสนุนการเรียนการสอนเพศวิถีศึกษาในโรงเรียน ที่เป็นหนึ่งภารกิจในการทำงานโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น โดยทีมคณะทำงานจังหวัดจากภาคการศึกษา ที่มีโรงเรียนนครพนมวิทยาคมเป็นผู้ประสานงานหลัก มาร่วมบอกเล่าเรื่องราวการทำงานเรื่องเพศวิถีศึกษาภายในโรงเรียน ที่ต้องสร้างความเข้าใจให้กับชุมชนรอบข้าง การจัดกิจกรรมต่าง ๆ ภายในโรงเรียนเพื่อสร้างทัศนคติที่ดีในเรื่องเพศให้กับนักเรียนและครูอาจารย์ ฯลฯ ความสำเร็จที่เกิดขึ้นจะมีอะไรบ้างนั้น ติดตามชมได้จากคลิปค่ะ