จ.ลำพูน กับภารกิจที่ 1 พัฒนากลไกการประสานงาน ที่ถือเป็นภารกิจเด็ดในการทำงานโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น โดยทีมคณะทำงานจังหวัดที่เป็นภาคประชาสังคม มาบอกเล่าบทเรียนและความท้าทายในการทำงานในพื้นที่ ที่ใช้หลักการบูรณาการในการทำงาน จนเกิดเป็น Working Group ในจังหวัด การดำเนินงานจะเป็นอย่างไร บทเรียนที่เกิดขึ้นจะเป็นประโยชน์กับการทำงานของจังหวัดอื่น ๆ หรือไม่ เข้าไปดูได้จากคลิปนี้ค่ะ