จ.เชียงใหม่ กับภารกิจเด็ดในการทำงานโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ในภารกิจที่ 4 ที่มุ่งเข้าถึงกลุ่มเปราะบางในพื้นที่ โดยทีมทำงานของจังหวัดจะมาบอกเล่าถึงคำนิยามของกลุ่มเปราะบาง การเข้าถึงกลุ่มเปราะบางในพื้นที่ วิธีการทำงานกับกลุ่มเปราะบาง และผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการทำงานกับกลุ่มเปราะบาง อยากรู้ว่าเชียงใหม่มีวิธีการทำงานอย่างไร และจะสามารถนำไปปรับใช้กับจังหวัดอื่น ๆ ได้หรือไม่ เข้าไปดูได้จากคลิปนี้ค่ะ