วันที่ 18 พ.ย. 59 จ.ลำพูน และ จ.เชียงใหม่ จัดประชุมเรื่องกลไกการทำงานในสถานประกอบการ ภายใต้โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น เพื่อพูดคุยแลกเปลี่ยนประเด็นสถานการณ์ในพื้นที่ และปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน รวมถึงหารือแลกเปลี่ยนรูปแบบในการดำเนินกิจกรรมร่วมกับภาคโรงงานอุตสาหกรรม โดยมีผู้เข้าร่วมจำนวน 19 คน ณ บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดลำพูน อ.เมือง จ.ลำพูน