วันที่ 17-18 พ.ย. 59 จ.กระบี่ จัดอบรมนักเรียนโรงเรียนพนมเบญจา เพื่อเสริมสร้างทักษะในเรื่องเพศ แนวทางการป้องกันและแก้ไขพฤติกรรมเสี่ยงของวัยรุ่น และการป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พร้อม โดยมีนักเรียนเข้าร่วมจำนวน 250 คน ณ โรงเรียนพนมเบญจา อ.เขาพนม จ.กระบี่