วันที่ 14 และ 17 พ.ย. 59 จ.ชัยภูมิ ได้ต้อนรับ น.ส.มินะ ชิบะ นักศึกษาปริญญาเอกจากมหาวิทยาลัย Waseda University in Japan ประเทศญี่ปุ่น ในการลงพื้นที่เก็บข้อมูลและสังเกตการเรียนการสอนวิชาเพศวิถีศึกษา โดยมีการสัมภาษณ์นักเรียนและครูผู้สอน เพื่อรวบรวมข้อมูลนำไปทำดุษฎีนิพนธ์ ณ โรงเรียนโนนคูณวิทยาคาร รัชมังคลาภิเษก และโรงเรียนเกษตรสมบูรณ์วิทยาคม จ.ชัยภูมิ