เชิญชมคลิปการเสวนา “ทำ ท้อง แท้ง ทิ้ง เทคแคร์และทุ่มเท” โดยมีคุณแม่วัยใสมาถ่ายทอดประสบการณ์ของการตั้งครรภ์ในช่วงวัยรุ่น พร้อมพูดคุยกับตัวแทนผู้ใหญ่ ที่จะสะท้อนมุมมองความเข้าใจธรรมชาติของวัยรุ่นและแนวทางในการช่วยเหลือวัยรุ่น คือ แพทย์หญิงจิราภรณ์ อรุณากูร กุมารแพทย์ด้านเวชศาสตร์วัยรุ่น คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี และคุณเสกสรร เสาร์สุวรรณ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงคำ จ.เชียงราย คุณแม่วัยใสจะได้รับผลกระทบจากการตั้งครรภ์อย่างไร และได้รับการช่วยเหลือจากใครบ้าง ติดตามชมได้จากคลิปด้านล่างค่ะ

หมายเหตุ จากการเสวนาในหัวข้อ ““ทำ ท้อง แท้ง ทิ้ง เทคแคร์และทุ่มเท” ในงานประชุมวิชาการ “ติวเข้ม 4 เมนู เทคแคร์ท้องวัยรุ่น” เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2559 ณ โรงแรมรามาดา เดมา กรุงเทพฯ