จากการประชุมวิชาการ “ติวเข้ม 4 เมนู เทคแคร์ท้องวัยรุ่น” ที่เป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงานของผู้ปฏิบัติงานที่ดำเนินโครงการการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นระดับจังหวัด โครงการท้องถิ่นเพื่อน้อง โครงการไม่รังแกกัน และโครงการส่งเสริมสุขภาวะและลดการตั้งครรภ์วัยรุ่น มีผู้ปฏิบัติงานเข้าร่วมกว่า 230 คน จาก 14 จังหวัด 15 พื้นที่การทำงาน ซึ่งจังหวัดต่าง ๆ ที่เข้าร่วมการประชุมวิชาการได้ร่วมกันบอกเล่าการทำงานของตัวเองผ่านข้อความ หรือคำจำกัดความสั้น ๆ ที่แสดงความมุ่งมั่นในการทำงานเพื่อเด็กและเยาวชน ดังนี้

ดาวน์โหลดที่นี่