วันที่ 7 พ.ย. 59 จ.ชัยภูมิ จัดประชุมคณะทำงานโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น เพื่อเตรียมความพร้อมในการนำเสนอข้อมูลในงานประชุมวิชาการเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ครั้งที่ 4 เรื่องระบบข้อมูล โดยมีผู้เข้าร่วมจำนวน 20 คน ณ ห้องประชุม 3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ