วันที่ 29-30 ต.ค. 59 จ.กระบี่ จัดอบรมเยาวชนแกนนำ เพื่อเสริมสร้างทักษะในเรื่องเพศ การป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พร้อม โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และเอดส์ ผู้เข้าร่วมเป็นนักเรียนจากโรงเรียนในพื้นที่ อ.เหนือคลอง อ.เมืองกระบี่ และ อ.เขาพนม จำนวน 35 คน ณ ไร่ปรีดา โฮมสเตย์ ต.อ่าวลึกใต้ ต.อ่าวลึก จ.กระบี่