เชิญชมคลิป “บ้าน โรงเรียน ชุมชน สังคม รอบด้านที่สร้าง หรือดับพลังเยาวชน” โดยป้ามล ทิชา ณ นคร ผู้อำนวยการศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนบ้านกาญจนาภิเษก ที่พูดถึงการทำงานกับเยาวชน โดยเริ่มจากการทำความเข้าใจในตัวเยาวชน สภาพแวดล้อมที่กำลังเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัย วิธีการจะเป็นอย่างไร รับชมในคลิปได้เลยค่ะ

หมายเหตุ การปาฐกถาในหัวข้อ “บ้าน โรงเรียน ชุมชน สังคม รอบด้านที่สร้าง หรือดับพลังเยาวชน” จากงานประชุมวิชาการ “ติวเข้ม 4 เมนู เทคแคร์ท้องวัยรุ่น” เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2559 ณ โรงแรมรามาดา เดมา กรุงเทพฯ