วันที่ 20-21 ต.ค. 59 จ.นครพนม จัดอบรมทักษะการสื่อสารเรื่องเพศให้แก่พ่อแม่ผู้ปกครองวัยรุ่นในตำบลหนองแวง เพื่อสร้างทัศนคติที่ดีในเรื่องเพศและเรียนรู้เทคนิควิธีในการสื่อสารกับลูกหลานวัยรุ่น โดยมีพ่อแม่ผู้ปกครองเข้าร่วมจำนวน 50 คน ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง อ.บ้านแพง จ.นครพนม