พบกับกำหนดการการประชุมปฏิบัติการเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครั้งที่ 4 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นระดับจังหวัด 19 จังหวัดและกรุงเทพมหานคร เรื่อง ระบบข้อมูล ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 10-11 พฤศจิกายน 2559 ณ Convention Hall อาคารศูนย์ประชุม สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ วิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ

ดาวน์โหลดที่นี่