วันที่ 20 ต.ค. 59 จ.ประจวบฯ จัดประชุมเพื่อหารือและจัดทำแผนปฏิบัติการในการดำเนินงานโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น โดยเป็นการติดตามสถานการณ์และทบทวนการดำเนินงานในปี 59 และวางแผนการทำงานภายใต้ 9 ภารกิจในปี 60 โดยมีผู้เข้าร่วมจำนวน 40 คน ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ อ.เมือง จ.ประจวบฯ