วันที่ 17-18 ต.ค. 59 จ.พะเยา จัดเวทีสรุปบทเรียนโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น โดยเป็นการหารือเกี่ยวกับความคืบหน้าในการดำเนินงานโครงการฯ และร่วมวางแผนการดำเนินงานในปีต่อไป มีผู้เข้าร่วมจำนวน 52 คน ณ บ้านน้ำรีสอร์ท อ.แม่สาย จ.เชียงราย