เชิญชมคลิปวีดีโอ “Love Online” ที่ผลิตโดยน้อง ๆ เยาวชน จ.นครราชสีมา โดยพวกเขานำเสนอถึงความรักของวัยรุ่น ความกังวลการตั้งครรภ์ไม่พร้อม รวมถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นเมื่อตั้งครรภ์ไม่พร้อม และการป้องกันความเสี่ยงจากปัญหาต่างๆ น้องๆ จะมีแนวทางอย่างไร เชิญชมได้จากคลิปด้านล่างค่ะ