วันที่ 14-15 ต.ค. 59 จ.นครราชสีมา อ.สูงเนิน จัดกิจกรรมค่ายเยาวชนกล้าดีสูงเนินคนรุ่นใหม่ใส่ใจ (สุขภาวะ) เพื่อนวัยรุ่น เพื่อให้ความรู้เรื่องเพศ ทักษะการปฏิเสธ วิธีป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พร้อม โดยมีเยาวชนเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 60 คน ณ ห้องประชุมศรีจนาศะ โรงพยาบาลสูงเนิน อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา