วันที่ 6 ต.ค. 59 จ.เชียงราย จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรรภ์ในวัยรุ่น อ.เมือง เพื่อสรุปปัญหา อุปสรรคและผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมาของ ต.นางแล ต.แม่ข้าวต้มหลวง ต.ท่าสุด รวมถึงเตรียมวางแผนจัดกิจกรรมเปิดพื้นที่สร้างสรรค์ใน 3 ตำบล โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน 47 คน ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลแม่ข้าวต้ม อ.เมือง จ.เชียงราย