วันที่ 3-5 ต.ค. 59 จ.ลำปาง จัดอบรมพัฒนาศักยภาพผู้จัดการเรียนรู้เพศวิถีศึกษาให้กับตัวแทนครูและเจ้าหน้าที่สาธารณสุข เพื่อสร้างความเข้าใจเรื่องทักษะชีวิตและเพศวิถีศึกษา รวมถึงเป็นการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษาและสถานพยาบาล โดยมีผู้เข้าร่วมจำนวน 36 คน ณ ห้องวังธาร โรงแรมรีเจนท์ ลอด์จ อ.เมือง จ.ลำปาง