วันที่ 24 ก.ย. 59 จ.เชียงใหม่ จัดกิจกรรมให้ความรู้ในเรื่องเพศกับนักเรียนมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 และ 2 โรงเรียนชลประทานเขื่อนแม่กวงจิราธิวัฒน์อุปถัมภ์ โดยมีรุ่นพี่มัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3  ที่เคยได้รับการอบรม ให้กับนักเรียนจำนวน 30 คน และในวันเดียวมีการอบรมพ่อแม่ผู้ปกครอง เพื่อนำไปสู่การสื่อสารในครอบครัว จำนวน 20 คน โดยก่อนจบกิจกรรมมีการนำ 2 กลุ่ม เข้ามาพูดคุยสร้างความเข้าใจระหว่างเด็กวัยรุ่ยและพ่อแม่ผู้ปกครอง ณ โรงเรียนชลประทานเขื่อนแม่กวงจิราธิวัฒน์อุปถัมภ์ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่