วันที่ 23 ก.ย. 59 จ.เชียงใหม่ จัดประชุมภาคีเครือข่ายแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงานแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นของเขตอำเภอเมืองเชียงใหม่ เพื่อค้นหาปัญหาและแนวทางในการช่วยเหลือวัยรุ่นที่ประสบปัญหา โดยผู้เข้าร่วมประกอบด้วย ผู้นำชุมชน ภาคีด้านการศึกษา ด้านสาธารณสุข และ NGO จำนวน 30 คน ณ ห้องประชุมเทศบาลนครเชียงใหม่ อ.เมือง จ.เชียงใหม่