เชิญชมคลิปวีดีโอ “กล้าไหมที่จะถาม” ที่ผลิตโดยน้อง ๆ เยาวชน จ.เชียงใหม่ โดยพวกเขาลงพื้นที่สัมภาษณ์เพื่อรวบรวมเสียงสะท้อนของวัยรุ่น ในประเด็นคำถามที่ว่า “เมื่อประสบปัญหาในเรื่องเพศ กล้าที่จะปรึกษาครอบครัวหรือผู้ปกครองไหม” ไปฟังเสียงของวัยรุ่นในเรื่องนี้กันค่ะ