เชิญชมคลิปวีดีโอจากการเสวนาเรื่อง “ท้องไม่พร้อม ทางออกหรือทางตัน” โดยวิทยากรผู้ทำงานในประเด็นเรื่องท้องไม่พร้อมมาอย่างยาวนาน ที่จะมาร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ประกอบด้วย

๏ นพ. บุญฤทธิ์ สุขรัตน์ สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์

๏ นางทัศนัย ขันตยาภรณ์ มูลนิธิแพธทูเฮลท์ (P2H)

๏ นพ. เรืองกิตติ์ ศิริกาญจนกุล ผู้ประสานงานเครือข่าย R-SA ไทย

๏ นพ. ภุชงค์ ไชยชิน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลห้วยราช จ.บุรีรัมย์

โดยเนื้อหาในการสนทนาพูดถึงระบบการช่วยเหลือผู้หญิงท้องไม่พร้อม ที่สอดคล้องกับกฎหมายใน พ.ร.บ.การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. 2559 และเครือข่ายคนทำงานในนาม “เครือข่ายแพทย์อาสา R-SA”

หมายเหตุ บันทึกจากงานประชุมวิชาการอนามัยการเจริญพันธุ์แห่งชาติ ครั้งที่ 5 ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 13-15 ก.ค. 2559 ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ สุขุมวิท 11 กรุงเทพฯ