วันที่ 5 ต.ค. 59 จ.เพชรบุรี จัดประชุมเพื่อติดตามผลการดำเนินงานของแกนนำเยาวชน และร่วมวางแผนการดำเนินงานต่อไปพบว่า แกนนำเยาวชนกำลังดำเนินการหาแนวทางในการเข้าถึงกลุ่มเพื่อนที่เปราะบาง โดยมีเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเป็นพี่เลี้ยงคอยดูแลในการจัดกิจกรรม โดยมีผู้เข้าร่วมเป็นเจ้าหน้าที่จาก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ และครู จำนวน 20 คน ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี อ.เมือง จ.เพชรบุรี