ประเทศไทย ประกาศใช้กฎหมายเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาท้องในวัยรุ่น เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2559 โดยกฎหมายฉบับนี้เป็นฉบับแรกของโลกที่ประกาศชัดเจนถึงสิทธิของวัยรุ่นในการตัดสินใจในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสุขภาวะทางเพศและอนามัยการเจริญพันธุ์ ซึ่งนำไปสู่การตั้งครรภ์ โดยมีรายละเอียดดังนี้

1_sep_info2559_a4-1

ดาวน์โหลดที่นี่

แหล่งข้อมูลจาก : เว็บไซต์3c4teen