วันที่ 24-25 ก.ย. 59 จ.ลำปาง จัดอบรมโครงการ “วัยรุ่นวัยใสร่วมใจป้องกันปัญหาท้องไม่พร้อม” ให้กับนักเรียนมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1-6 โรงเรียนเวียงตาลพิทยาคม ในเรื่องเพศ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และเอชไอวี/เอดส์และมีกิจกรรมให้นักเรียนได้โต้วาที เพื่อเพิ่มทักษะและความเข้าใจในเรื่องเพศและการป้องกันการตั้งครรภ์ที่ไม่พร้อม โดยมีนักเรียนเข้าร่วมอบรมจำนวน 68 คน ณ ห้องประชุม โรงเรียนเวียงตาลพิทยาคม อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง