รายการที่นี่ Thai PBS นำเสนอเรื่องราวของเครือข่ายสนับสนุนทางเลือกของผู้หญิงท้องไม่พร้อม ที่รณรงค์ให้สังคมเข้าใจผู้หญิงที่ท้องไม่พร้อม ว่าพวกเธอกำลังเผชิญปัญหาและต้องการความช่วยเหลือ ซึ่งในปัจจุบันการยุติการตั้งครรภ์สามารถทำได้อย่างปลอดภัยด้วยวิธีการใช้ยา ไปติดตามรายละเอียดกันต่อได้จากคลิปด้านล่าง