เชิญชมคลิปวีดีโอเรื่อง ก้าวต่อไป พ.ร.บ.การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น โดยตัวแทนของกระทรวงที่เกี่ยวข้องคือ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และกระทรวงแรงงาน มาพูดคุยถึงบทบาทในการขับเคลื่อนการดำเนินงานตาม พ.ร.บ. ดังกล่าว ซึ่งถือเป็นภารกิจหน้าที่ที่แต่ละกระทรวงต้องดำเนินการตามสิทธิที่วัยรุ่นพึงได้รับ

หมายเหตุ จากงานประชุมวิชาการอนามัยการเจริญพันธุ์แห่งชาติ ครั้งที่ 5 ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 13-15 ก.ค. 2559 ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ สุขุมวิท 11 กรุงเทพฯ