วันที่ 14 ก.ย. 59 จ.ชัยภูมิ จัดกิจกรรมเวทีสะท้อนบทเรียนผลการดำเนินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น โดยได้รับเกียรติจากนายชูศํกดิ์ ตรีสาร ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิเป็นประธานเปิดงาน ในงานมีการเปิดพื้นที่เพื่อฟังเสียงของเยาวชน และนิทรรศการจากโรงเรียนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยมีผู้เข้าร่วมจำนวน 400 คน ณ โรงแรมชัยภูมิปาร์ค อ.เมือง จ.ชัยภูมิ