เสียงจากคุณเบ็ญจา ยมสาร นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ จากศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์ ในการเตรียมความพร้อมรับมือกับ พ.ร.บ.การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น คนทำงานต้องเตรียมตัวอย่างไรไปดูกันค่ะ