เชิญชมคลิปการเสวนา “คุยเรื่องแท้ง : คิดใหม่ มุมมองใหม่” ที่นำเสนอเรื่องราวการชี้ทางออกให้กับผู้หญิงที่ประสบปัญหาตั้งครรภ์ไม่พร้อมและกระตุ้นให้สังคมไทยตระหนักและเล็งเห็นถึงความสำคัญของการยุติการตั้งครรภ์ ที่ควรทำได้อย่างปลอดภัย และถูกกฎหมาย งานเสวนานี้เป็นส่วนหนึ่งของงาน Pro – Voice 3 งานรณรงค์เพื่อสิทธิการเข้าถึงการทำแท้งที่ปลอดภัยและถูกกฎหมาย ที่จัดขึ้นเมื่อวันศุกร์ที่ 23 ก.ย. 2559 ณ ห้องอเนกประสงค์ ชั้น 1 หอศิลป์วัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ติดตามชมได้จากคลิปด้านล่างค่ะ