วันที่ 15-16 ก.ย. 59 จ.ชัยภูมิ จัดสัมมนาสื่อมวลชนเพื่อเชื่อมโยงเครือข่ายในการประชาสัมพันธ์โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ถือเป็นการสร้างกระแสการทำงานกับสื่อมวลชนในพื้นที่ และชี้แจง พ.ร.บ.การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น โดยมีผู้เข้าร่วมเป็นสื่อมวลชน จ.ชัยภูมิ จำนวน 40 คน ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน จ.ชลบุรี