วันที่ 14 ก.ย. 59 จ.ฉะเชิงเทรา จัดอบรมแบบสัญจร “Smart Teen วัยรุ่นยุคใหม่เข้าใจการใช้ชีวิต” เพื่อให้ความรู้เรื่องเพศและการคุมกำเนิด โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมเป็นตัวแทนนักเรียนจากสถานศึกษาภายในจังหวัด จำนวน 90 คน ณ โรงแรมแกรนด์ รอยัล พลาซ่า อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา