วันที่ 14 ก.ย. 59 จ.เชียงราย จัดประชุมคณะกรรมการอนามัยเจริญพันธุ์และคณะทำงานท้องวัยรุ่น อำเภอพาน เพื่อประสานการทำงานร่วมกัน ในที่ประชุมได้นำเสนอข้อมูลการดำเนินกิจกรรมกับวัยรุ่น มีการอัพเดทข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับคนทำงานและประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ Phan Youth Club และ Facebook Fanpage ชื่อ “บ้านปันสุข” เพื่อเป็นพื้นที่ให้วัยรุ่นเข้ามาสอบถามและค้นคว้าหาความรู้ โดยมีผู้เข้าร่วมในการประชุมจำนวน 30 คน ณ โรงพยาบาลพาน อ.พาน จ.เชียงราย