วันที่ 13 ก.ย. 59 จ.ประจวบฯ รพ.หัวหิน และ รพ.กุยบุรี ได้รับการประเมินและการรับรองมาตรฐานบริการคลินิกที่เป็นมิตรกับวัยรุ่นและเยาวชน จากสำนักอนามัยการเจริณพันธุ์ ร่วมกับศูนย์วิชาการเขต 5 ศูนย์อนามัยที่ 5 ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 และสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 นอกจากนี้ อ.สามร้อยยอดซึ่งเป็นพื้นที่ดำเนินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นและอ.บางสะพาน ยังได้ผ่านการประเมินอำเภออนามัยการเจริญพันธุ์อีกด้วย