วันที่ 10 ก.ย. 59 จ.กระบี่ จัดอบรมพัฒนาศักยภาพแม่วัยรุ่น เพื่อสร้างเสริมทักษะการประกอบอาชีพ รวมถึงช่วยเหลือและจัดสวัสดิการในการให้บริการกับแม่วัยรุ่นและบุตร โดยมีผู้เข้าร่วมจำนวน 20 คน ณ โรงพยาบาลเหนือคลอง อ.เหนือคลอง จ.กระบี่