วันที่ 28 กันยายน ของทุกปีเป็นวัน Global day for safe abortion ในหลายประเทศก็จะมีกิจกรรมเพื่อรณรงค์ให้ผู้หญิงเข้าถึงการทำแท้งได้อย่างปลอดภัยและถูกกฎหมาย ซึ่งจะช่วยลดอัตราการบาดเจ็บและเสียชีวิตจากการทำแท้งที่ไม่ปลอดภัย

แล้วการทำแท้งเป็นสิทธิของผู้หญิงไหม? เพราะอะไร? ลองไปฟังความเห็นจากผู้คนหลากหลายอาชีพที่เกี่ยวข้องกับผู้หญิงที่ท้องไม่พร้อม และรับรู้ข้อเท็จจริงของกฎหมายที่เกี่ยวกับการทำแท้งในประเทศไทย