แม้รู้ว่า พ.ร.บ.การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น จะเป็นประโยชน์กับตัววัยรุ่น แต่ในฐานะของผู้ใหญ่ก็ยังรู้สึกอดเป็นห่วงไม่ได้ เสียงจากเจ้าหน้าที่ รพ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ มีความเป็นห่วงในเรื่องนี้อย่างไร ไปดูกันค่ะ