วันที่ 7-8 ก.ย. 59 จ.เพชรบุรี จัดอบรมแกนนำ เพื่อเพิ่มทักษะการสื่อสารเรื่องเพศ วิธีการป้องกันการตั้งครรภ์ด้วยการใช้ถุงยางอนามัย แนะนำสถานพยาบาลที่เป็นมิตรสำหรับวัยรุ่น และทดลองให้แกนนำเป็นวิทยากรในการให้ความรู้กับเพื่อน เพื่อสามารถนำความรู้ที่ได้ไปสื่อสารกับเพื่อนวัยเดียวกัน โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นนักศึกษาระดับ ปวช. และ ปวส. จำนวน 30 คน ณ วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล 2 อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี