วันที่ 5 ก.ย. 59 จ.ลำปาง จัดอบรมพัฒนาศักยภาพการทำงานส่งเสริมสุขภาวะวัยรุ่น เพื่อเสริมความเข้าใจในเรื่อง “ท้องไม่พร้อม” และ “การยุติการตั้งครรภ์” รวมถึงร่วมกันวิเคราะห์กรณีศึกษา เพื่อหาแนวทางการช่วยเหลือและส่งต่อให้แก่คณะทำงานคุ้มครองเด็กจำนวน 40 คน ณ เทศบาลตำบลเกาะคา อ.เกาะคา จ.ลำปาง